Systém-M(solid)

Skříňky 12x6 Skříňky 12 x 6 (44×23 cm)
Skříňky 12x6 System 1
Skříňky 12x6 System 2

Ke stažení:

Skříňky Roh 1 (4,5×20×4,5 cm)
Skříňky Deska 1 (3,5×20×1 cm)
Skříňky Deska 2 (7×20×1 cm)
Skříňky Deska 3 (10,5×20×1 cm)

Skříňky Roh 2 (8×20×4,5 cm)
Skříňky Deska 4 (14×20×1 cm)
Skříňky Deska 5 (17,5×20×1 cm)
Skříňky Deska 6 (21×20×1 cm)

Roh - 3 Roh 3 (11,5×20×4,5 cm)
Kolík Kolík (2,2 cm)
Noha Noha (2,5×2,5×3,5 cm)
Šikmá noha Šikmá noha

Střed - 0 Střed 0 (20×20 cm)
Střed - 1 Střed 1 (20×20 cm)

Možnosti:

Skříňky 14x6
14 x 6 (51×23 cm) Skříňky 5x5
5 x 7,   8 x 8,   6 x 6
Skříňky 8x16
8 x 16
Skříňky 9x15
9 x 15
Skříňky 11x5
11 x 5,   9 x 5,   11 x 5